Καλώς ήλθατε στο forum του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) ιδρύθηκε ως ένα επιστημονικό όργανο το 2015 από 57 ιδρυτικά μέλη με διασπορά σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό:
N

Την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του, την ανάπτυξη συνεργασίας των μελών του.

 
N

Την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

 
N

Την συνεργασία με θεσμικού φορείς σε τεχνικοοικονομικά θέμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.