ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ηλεκτρολόγος Πολιτικός Δομ. Εργων Μηχανικός τε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο 4Μ Κρήτης Ελεγκτής Δόμησης