ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ