ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συστήματα αυτοματισμού ΕΜΠ Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄ Τάξης Τεχνικός Ασφαλείας Η/Μ μελέτες για την αδειοδότηση κτιρίων, βιομηχανιών και λοιπών μηχανολογικών εγκαταστάσεων Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων