ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ

•Δικαστικός Πραγματογνώμων Κτηρίων - Αξιών Ακινήτων - Εργ. Ατυχημάτων - Τροχαίων - Πυρασφάλειας (Δικαστ. Αθηνών-Πειραιά) •Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)-(A.VA.G.) •Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (Ε.ΛΙ.Ε.)-(H.V.I.) •Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Δ.Ε.-Τ.Ε (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) •Ελεγκτής Δόμησης (Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3517) •Τεχνικός Ασφαλείας (Σ.ΕΠ.Ε. – Υ.Π.Α.Κ.Π.) – Μέλος Συνδέσμου Τεχνικών Ασφαλείας (Σ.Τ.Α.Ε. 2380) •Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) •Ενεργειακός Ελεγκτής Α΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) •Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων - Διαχειριστής Κινδύνων Ασφαλίσεων (E.E.A.-Υπ. Αν.) •Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση (Τ.τ.Ε. 400020195) •Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Ε.Κ.Π.Α. - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. •Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Π.Α.Δ.Α. - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. •Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Υπ.Παιδείας Θρησκ.Πολιτ.Αθλητ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Web: https://bit.ly/3sbUDSc