Στέλιος Μαρκουλάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ