Βησσαρίων Κονιδάρης

Ο Βησσαρίων Κονιδάρης είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών έργων. Από το 2008 οπότε και ξεκίνησε την ενασχόληση του με την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα έχει λάβει μέρος στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ενώ με το τεχνικό του γραφείο πραγματοποιεί εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια κατοικιών. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας και την περίοδο 2018-2020 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. Κατά την περίοδο αυτή και σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη συνέβαλλε στην προώθηση του ονόματος και την αναβάθμιση του κύρους του Συλλόγου μέσω της συμμετοχής στη διοργάνωση τεχνικών ημερίδων και σε συναντήσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ούτως ώστε ο σύλλογος να αποτελεί σήμερα βασικό εταίρο στον καθορισμό των ενεργειακών πολιτικών της χώρας.